Repertoire

Dania Korets repertoire er præget af stor veneration for den danske sang i en bred vifte af gamle og nye kompositioner ligesom også den kirkelige musik - salmer, motetter og større kirkelige værker - samt den moderne kompositionsmusik er en naturlig del af repertoiret. I dette indgår desuden den rytmiske musik - repræsenteret bl.a. af musical og jazz.

Koret nyder her det privilegium ofte at arbejde sammen med pianisten og komponisten Ole Kock Hansen, som har komponeret og arrangeret musik for koret, og som også har fungeret som dirigent for koret i big band-sammenhænge. Korets repertoire rummer således både bevarelse og fornyelse.

Dania Koret: Brazil

Komponist: Bo Sylvén, Klaver: Ole Kock Hansen

Lyt til sangen