Historie

Tage Mortensen, tidligere chefdirigent for Danmarks Radios Pigekor, oprettede i 1985 Danmarks Radios Pigekors Seniorgruppe for de piger der var blevet voksne, og som gerne ville fortsætte med at synge i kor for lige stemmer på højt niveau. Koret var ikke knyttet til DR i juridisk forstand, men fungerede under Tage Mortensens ledelse med selvstændige koncerter eller sammen med Danmarks Radios Pigekor i utallige sammenhænge i DR's regi.

Da Tage Mortensen ved årsskiftet 2000/2001 på grund af sygdom trak sig tilbage som dirigent for Danmarks Radios Pigekor, ophørte også Seniorkorets tilknytning til Danmarks Radios Pigekor, og med Tage Mortensens død i foråret 2001 mistede koret sin dirigent.

Ønsket om at koret skulle fortsætte, førte sommeren 2001 til oprettelsen af det nuværende kor, Dania. Lektor Kirsten Milthers var korets dirigent fra 2001 til sommeren 2022.