Historie

Tage Mortensen, tidligere chefdirigent for Danmarks Radios Pigekor, oprettede i 1985 Danmarks Radios Pigekors Seniorgruppe for de piger der var blevet voksne, og som gerne ville fortsætte med at synge i kor for lige stemmer på højt niveau. Koret var ikke knyttet til DR i juridisk forstand, men fungerede under Tage Mortensens ledelse med selvstændige koncerter eller sammen med Danmarks Radios Pigekor i utallige sammenhænge i DR's regi.

Da Tage Mortensen ved årsskiftet 2000/2001 på grund af sygdom trak sig tilbage som dirigent for Danmarks Radios Pigekor, ophørte også Seniorkorets tilknytning til Danmarks Radios Pigekor, og med Tage Mortensens død i foråret 2001 mistede koret sin dirigent.

Ønsket om at koret skulle fortsætte, førte sommeren 2001 til oprettelsen af det nuværende kor, Dania, med lektor Kirsten Milthers som dirigent.