Danias Dirigent

Lektor Kirsten Milthers har siden sommeren 2001 været dirigent for Dania Koret.

Kirsten Milthers var fra 1965 til 2001 tilknyttet Danmarks Radios Pigekor som Tage Mortensens assistent og leder af Børnekoret, hvor alle Dania Korets medlemmer startede deres korkarriere.